mercredi 11 novembre 2015

Η αρχιτεκτονική και η σωστή διακυβέρνηση στην Ευρώπη και τον ισλαμικό κόσμο Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης 18 Νοεμβρίου 2015, 19:30

Ομιλία του Βασίλειου Σύρου
Η αρχιτεκτονική και η σωστή διακυβέρνηση στην Ευρώπη και τον ισλαμικό κόσμο
Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης
18 Νοεμβρίου 2015, 19:30
Το Μουσείο Μπενάκη φιλοξενεί στους χώρους του Μουσείου Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης τον Δρ Βασίλειο Σύρο την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 στις 19.30 για μια ομιλία με τίτλο Η αρχιτεκτονική και η σωστή διακυβέρνηση στην Ευρώπη και τον ισλαμικό κόσμο.
H ομιλία έχει στόχο να εντοπίσει ένα σύνολο κοινών προβληματισμών όπως αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκά και ισλαμικά κείμενα με θέμα τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των πόλεων, την κοινωνική δυναμική αλλά και την οικονομική διάσταση της αστικής ζωής. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από μια συγκριτική σκοπιά και στα πλαίσια της εξέλιξης των αυτοκρατορικών πολιτισμών που οδήγησε στη δημιουργία νέων πρωτευουσών και αστικών κέντρων στον ισλαμικό κόσμο, θα διερευνηθούν οι μεσαιωνικές και οι σύγχρονες ευρωπαϊκές και ισλαμικές αντιλήψεις για το ιδανικό αστικό καθεστώς.
Ο ομιλητής θα επικεντρωθεί στα πολιτικά και αρχιτεκτονικά κείμενα ηγετικών Ευρωπαίων διανοούμενων και ουμανιστών, όπως του Leon Battista Alberti (1404–72) De re aedificatoria (On the Art of Building) και του Giovanni Botero (περ.1540–1617) Delle cause della grandezza e magnificenza delle città (On the Causes of the Greatness and Magnificence of Cities) και παρόμοια έργα που προέρχονται από τον οθωμανικό κόσμο, όπως είναι του Latîfî (1491–1582) Evsâf-ı İstanbul (Praise of Istanbul), του Mose Almosnino (1515–περ. 1580) Crónica de los reyes Otomanos (Chronicle of the Ottoman Kings), και του Cafer Efendi (1614) Risâle-i mi‘mâriyye (Treatise on Architecture). Αναφορά θα γίνει στον τρόπο που αυτά τα έργα σχετίζονται με την πρώιμη ισλαμική άποψη σχετικά με την αστική ζωή, τη γέννηση του ανθρώπινου πολιτισμού και τον αυτοκρατορικό σχηματισμό, όπως αποκρυσταλλώνεται μέσα από το έργο Muqaddimah (Introduction to History), του σπουδαίου ιστορικού Ibn Khaldūn (1332–1406). Επιπροσθέτως, πως τα θέματα με τα οποία καταπιάνονται (η οργάνωση της αγοράς, το πώς τα κτηριακά έργα είναι ένα από τα κύρια συστατικά και κριτήρια ή δείκτες μιας αποτελεσματικής κυβέρνησης) είναι θεμελιώδη και στην ευρωπαϊκή πολιτική άποψη.
Λαμβάνοντας υπόψη την εν εξελίξει προσφυγική κρίση στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ο απόλυτος στόχος της ομιλίας είναι να βρει καινοτόμους τρόπους ώστε να αντλήσει μαθήματα από παρελθοντικά αυτοκρατορικά πειράματα που είχαν σχεδιαστεί για να διαμορφώσουν τον φυσικό χώρο που θα διατηρούσε την κοινωνική αρμονία και συνοχή, θα διασφάλιζε την ειρηνική συνύπαρξη και θα ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των ανόμοιων κοινωνικών ομάδων.
Ο Βασίλειος Σύρος (Dr.phil. στη Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης) είναι ερευνητής στην Ακαδημία της Φινλανδίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αλληλεπίδραση των χριστιανικών, ισλαμικών και εβραϊκών παραδόσεων ως προς τα ζητήματα της πολιτικής σκέψης, καθώς και στις διαπολιτισμικές σχέσεις κατά την πρώιμη σύγχρονη περιόδο. Επιπλέον ερευνητικά θέματα αποτελούν η συγκριτική μελέτη των ευρωπαϊκών και ισλαμικών αυτοκρατοριών, οι ιδέες για την ακμή και την παρακμή των αυτοκρατοριών καθώς και οι προσεγγίσεις στη συγκριτική μελέτη των διαφόρων μορφών πολιτικής οργάνωσης και των τύπων της κυβέρνησης κατά την προ-σύγχρονη εποχή.
Είναι συγγραφέας βιβλίων όπως: Die Rezeption der aristotelischen politischen Philosophie bei Marsilius von Padua (Brill, 2007), Well Begun is Only Half Done: Tracing Aristotle’s Political Ideas in Medieval Arabic, Syriac, Byzantine, and Jewish Sources (ACMRS, 2011) και Marsilus of Padua at the Intersection of Ancient and Medieval Cultures and Traditions of Learning (University of Toronto Press, 2012). Για το προσεχές μέλλον ετοιμάζει μια νέα έκδοση με τίτλο Renaissance Jewry in an Age of Skepticism: Simone Luzzatto on Economic Decline and Religious Tolerance.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire