lundi 15 septembre 2014

http://www.lesclesdumoyenorient.com/ και http://calenda.org/

http://www.lesclesdumoyenorient.com/La-vraie-Croix-portee-a-la.html

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Une-source-le-Kitab-al-I-tibar-d.html

http://www.lesclesdumoyenorient.com/L-election-de-Recep-Tayyip-Erdogan.html

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Maghreb-et-Moyen-Orient-les-1716.html
παρόμοια, σχετικά με το πετρέλαιο και την πολιτική σε διάφορα μέρη του πλανήτη συμπεριλαμβανομένης και της μεσογείου και μέσης ανατολής:
Le pétrole, entre nationalismes et régionalismes
Mercredi 24 septembre 2014 | Études du politique | Colloque | Paris (75013)
Les problématiques liées à l’extraction des hydrocarbures sont peu traitées ou maltraitées par les sciences sociales, en particulier à propos des pays en développement. Il apparaît donc nécessaire d’affiner des analyses qui sont trop souvent orientées par des présupposés déterministes ou idéologiques telles que la malédiction pétrolière (oil curse) ou la maladie hollandaise (dutch disease). Dans une perspective comparatiste et pluridisciplinaire qui a pour ambition de croiser les regards des anthropologues, des sociologues, des politologues, des économistes et des géographes, ce colloque vise ainsi à enrichir la réflexion en conviant des spécialistes de plusieurs pays à parler de cas d’études comme l’Irak, le Nigeria, l’Algérie, le golfe Arabo-Persique, la Colombie, le Venezuela, le Mexique, la Libye, etc.
http://calenda.org/299648

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Nikolas-Jaspert.html

Soi, l’autre et l’ailleurs : images et imaginaires des villes portuaires de l’Europe atlantique et méditerranéenne (XVIIIe-XXIe siècle)
Dimanche 12 octobre 2014 | Europe | Appel à contribution | Bordeaux (33)
Ce colloque international s'intéresse à l'histoire des représentations des villes portuaires de l'Europe atlantique et de la Méditerranée du XVIIIe siècle à nos jours. La relation entre ville et port – nous traiterons ici exclusivement des ports maritimes – ne va pas de soi selon les types d'activités et les époques. Le rapport des sociétés urbaines à l'espace et aux activités portuaires a en effet pu varier d'intensité et de nature et la longue période considérée permet d'envisager des phases de développement de l'activité, de déclin et de restructuration urbaine. Les quais sont à cet égard la ligne de contact entre ville et port qui portent le plus la trace de ces transformations. En outre, la ville portuaire est dans son « identité », particulièrement tributaire des rapports entretenus avec l'extérieur, les autres peuples, les autres mondes. On analysera aussi bien le regard qu'elle porte sur elle-même, que le regard qui est porté sur elle depuis l'extérieur, on envisagera également sa perception de l'autre (migrants, touristes...) et des mondes lointains. Des sources variées pourront être mobilisées : artistiques, littéraires, administratives, orales, écrites, photographiques, radiophoniques, cinématographiques, télévisuelles, numériques, etc.
http://calenda.org/298767

Les villes du monde arabe
Jeudi 23 octobre 2014 | Études urbaines | Colloque | Paris (75004)
Les révolutions de 2011 ont porté au devant de la scène la centralité des villes arabes dans les évolutions en cours. En révolte, détruite ou recomposée, la ville est un observatoire original et pertinent des grandes mutations sociales, économiques et culturelles que traverse une société. Où se situe aujourd’hui la ville arabe sur la toile des villes du monde ? Issue d’une riche construction historique, comment fait-elle face aux nouveaux défis et à l’émergence dans l’aire arabe d’une citoyenneté ? Dès lors, l’ambition de ce colloque est d’analyser l’ensemble de l’aire géographique, dans sa diversité, depuis le centre d’observation que constituent ses cités.
http://calenda.org/298533

La fabrique des lieux de désir
Lundi 3 novembre 2014 | Géographie | Appel à contribution | Genève
Comment un lieu touristique est-il imaginé, produit et pratiqué comme un lieu érotique ? Ce colloque vise à explorer comment certains lieux peuvent être fabriqués, transformés ou investis par les imaginaires et les pratiques érotiques des touristes. Il ne s’agit bien sûr pas d’essentialiser l’érotisme des lieux, mais de saisir les processus (géographiques, historiques, culturels, économiques, etc.) de leur érotisation, d’en identifier les logiques, les acteurs et les conséquences. L’enjeu de ce colloque est de tenter de mieux comprendre le tourisme, dans toute la variété de ses formes, en questionnant l’érotisation des lieux. Les destinations privilégiées du tourisme sexuel comptent parmi ces lieux érotisés, mais il en existe bien d’autres.
http://calenda.org/298463

να κι ένα ωραίο θέμα πτυχιακής στο τουρκικών, ή σε ανθωπολογικών, ή γεωγραφίας κλπ κλπ:
αρχεία τουριστικής κρατικής και ιδιωτικής διαφήμισης πόλεων, οικισμών, κλπ. πώς παρουσιάζεται η ιστορία τους, ποιες φωτο επιλέγονται, κλπ κλπ... (μην πω φυσικά και για παραπάνω)

EURAMES Info Service 31/2014.

EURAMES Info Service 31/2014


Dear Madame, dear Sir, dear colleague and friend,

Please find below the following announcements:

CONFERENCES

1. Seminar: “Democracy in Contemporary Egypt”, Pembroke College, Oxford, 17-18
September 2014

2. Authors' Presentations: "Businessmen in Arms. How the Military and Other Armed
Groups Profit in the MENA Region", Bonn International Center for Conversion BICC, 1
October 2014

3. Colloque final du projet européen RELMIN . "Minorités et Cohabitations
Religieuses du Moyen-Âge à nos Jours", Nantes, France, 20-22 octobre 2014

4. Third International Conference on Iran’s Economy, Boston College, 24-25 October 2014
 
5. International Conference: "The Visual World of Persianate Culture", University of
Edinburgh, 24-26 October 2014

6. Workshop: "“Land and Sea in the Mediterranean World” , University of California
Santa Barbara, 7-8 November 2014

7. Conference: "Charity in Jewish, Christian, and Islamic Traditions", Saint Louis
University, 26-27 March 2015 

8. Tenth Arab Media Centre Annual Conference: “History in the Making: Arab Media and
Processes of Remembering”, London, 24 April 2015


POSITIONS

9. PhD Position at the Arab Forum for Alternatives (AFA), Cairo

10. PhD Position "Mecca in Morocco: Negotiating the Meanings of Hajj in Everday
Life", University of Groningen, The Netherlands

11. Positions at American Universities

______________


If you want to distribute an announcement via EURAMES Info Service (more than 5000
recipients, only English and French announcements), please apply the usual format of
the text with no more than 100 words and no attachment. Please send only the most
important information and refer to further details with a link to the respective
website or an email address.

Best regards,

Guenter Meyer, Center for Research on the Arab World (CERAW), University of Mainz,
Germany


___________


CONFERENCES

1. Seminar: “Democracy in Contemporary Egypt”, Pembroke College, Oxford, 17-18
September 2014

The seminar will showcase the results of survey research conducted by Prof Stephen
Whitefield, Dr Mazen Hassan and Dr Elisabeth Kendall following Egypt’s parliamentary
elections in 2011 and presidential elections in 2014. It will provide an opportunity
for international scholars and policy-makers to engage with this research as well as
to present their own work and conclusions.

Information 
http://www.politics.ox.ac.uk/index.php/details/34914-seminar-on-democracy-in-contemporary-egypt.html

______________


2. Authors' Presentations: "Businessmen in Arms. How the Military and Other Armed
Groups Profit in the MENA Region", Bonn International Center for Conversion BICC, 1
October 2014

Nine authors and partners in the cooperative research project "Economic Interests
and Actors during and after the Arab Spring" will present and discuss their draft
papers for a planned book publication, which will be the final output of a two-years
project funded by the Volkswagen Foundation in its funding initiative
"Transformations in the Arab World / Pilot Studies".

Registration for participation until 23 September 2014 through .

______________


3. Colloque final du projet européen RELMIN . "Minorités et Cohabitations
Religieuses du Moyen-Âge à nos Jours", Nantes, France, 20-22 octobre 2014

Le programme de recherche RELMIN, qui travaille depuis 2010 sur l’étude des règles
de cohabitations et sur le statut des minorités religieuses, dresse le bilan d’une
recherche scientifique approfondi et livre, à l’occasion de ce colloque
international, ses observations pour une meilleure compréhension de l’héritage
multi-religieux et pour favoriser et susciter un dialogue apaisé et éclairé pour
lutter contre les formes d’obscurantisme, d’intolérance, de communautarisme.

Information :
http://www.relmin.eu/index.php/fr/actualites/evenements/1-colloque-final-relmin/event_details

_______________


4. Third International Conference on Iran’s Economy, Boston College, 24-25 October 2014
 
The International Iranian Economic Association (IIEA) is organizing this Conference.
It was initiated by 25 senior economists from various institutions around the globe
who act as its ‘Founding Members’. 
 
Pre-registration required at
http://store.soas.ac.uk/browse/extra_info.asp?compid=1&modid=1&deptid=23&catid=218&prodvarid=276..

______________


5. International Conference: "The Visual World of Persianate Culture", University of
Edinburgh, 24-26 October 2014

This international conference will explore the importance of the visual in the
Persian world and examine the historic role of visual culture in the shaping,
influencing, and transforming of Persian cultures across the various historical
periods, ranging from pre-Islamic cultures, medieval / early modern Islamic
cultures, to Iran’s modern visual cultures. An immensely rich visual culture has
always existed in Iran and the surrounding regions from early antiquity, often
shaped by encounters with different zones of contact and patronised by ruling elites
and dynasties with a myriad of artistic and cultural traditions, needs and agendas.
This conference is sponsored by the Iran Heritage Foundation.

Preliminary programme is available / registration is required:
http://persianconference2014.wordpress.com/programme/

________________


6. Workshop: "“Land and Sea in the Mediterranean World” , University of California
Santa Barbara, 7-8 November 2014

The Workshop will be held in conjunction with a symposium organized by the Medieval
Studies Program at UC Santa Barbara. We invite proposals for workshop papers on the
topics relating to the land and sea in the Mediterranean which may include works on
Mediterranean methodologies or perspectives, or studies strongly informed by such.
We seek papers in any relevant discipline, especially comparative or
interdisciplinary work that uses the Mediterranean as a frame of analysis.

Deadline for workshop proposals: 21 September 2014. Information


__________


7. Conference: "Charity in Jewish, Christian, and Islamic Traditions", Saint Louis
University, 26-27 March 2015 

The conference is focusing on the following themes:
•To what extent is there a common paradigm in the ways Jews, Christians, and Muslims
have addressed the needs of the more vulnerable members of their respective
societies? 
• How do the three religions differ in their understanding of poverty and wealth,
and in their justifications for giving charity? How does religious duty to be
charitable translate into private and public virtue?
•How do charitable institutions affect cross-cultural interactions--between
different cultures and religions, as well as between dominant and minority groups? 

Deadline for submissions: 10 December 2014. Information
http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=216172

_____________


8. Tenth Arab Media Centre Annual Conference: “History in the Making: Arab Media and
Processes of Remembering”, London, 24 April 2015

This one-day conference will seek to address issues raised by the place of Arab
media in history, the function of media artefacts as historical sources, and the
processes involved in documenting and storing media images and accounts that will
make the past accessible to future generations.

Deadline for abstracts: 3 November 2014. Information
http://www.westminster.ac.uk/arab-media/events/history-in-the-making-arab-media-and-processes-of-remembering

___________


POSITIONS

9. PhD Position at the Arab Forum for Alternatives (AFA), Cairo

The PhD student will collaborate in the research project "Socioeconomic protests and
political transformation: dynamics of contentious politics in Egypt and Tunisia
against the background of South American experiences", which is conducted in
cooperation with the Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), the Volkswagen
Foundation in Germany, and the University of Sfax, Tunisia. The positions is open
for all who have completed Masters degree in social sciences (preferably political
sciences) and are fluent speaking and writing skills in English and Arabic; working
knowledge of French is an advantage; etc.

Deadline for application: 30 October 2014. Information Dr. Nadine Abdalla:


______________


10. PhD Position "Mecca in Morocco: Negotiating the Meanings of Hajj in Everday
Life", University of Groningen, The Netherlands

 The research project consists of extensive ethnographic fieldwork in Morocco to
investigate the meanings and sociocultural embeddedness of pilgrimage to Mecca in
contemporary Moroccan society.

The PhD student is expected: • to have an excellent master’s diploma (preferably a
Research > master) in Cultural Anthropology or another relevant discipline • ample
experience with ethnographic fieldwork • to have an excellent profiency in (oral)
Arabic, preferably the Moroccan-Arabic dialect • to have the abilities to finish
the PhD thesis in four years; etc.

Deadline of application 27 October 2014. Information:
http://www.rug.nl/about-us/work-with-us/job-opportunities/overview?details=00347-02S000482P

_______________


11. Positions at American Universities

a) University of Illinois - Urbana-Champaign - Assistant Professor in Islamic
Studies, information http://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=49468

b) University of Virginia - Visiting Faculty in Israel Studies, information
http://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=49415

c) New York University Abu Dhabi - Faculty Position, Ethnomusicology, NYU Abu Dhabi;
information http://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=49435

d) San Diego State University - Assistant Professor, Historian of Modern Middle
East/North Africa (MENA), information
http://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=49422

samedi 13 septembre 2014

ΕΛΙΑΜΕΠ, 11.09.2014.
News Flash
11 Σεπτεμβρίου 2014
11 September 2014
 
 
Αγαπητές φίλες, Αγαπητοί φίλοι
Dear Friends of ELIAMEP,
 
 
Από τις 24 ως τις 26 Σεπτεμβρίου 2014 τo ΕΛΙΑΜΕΠ και το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας διοργανώνουν την 2η Ετήσια Συνάντηση Ενεργειακής Ασφάλειας & Διπλωματίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών & Ενέργειας της Ελλάδος.
 
Our Foundation and the Centre for Green Development and Energy Policy (University of Nicosia) will co-organise the 2nd Annual Meeting on Energy Security and Diplomacy. This Meeting will take place from 24 until 26 September 2014 in the premises of the Representation of the European Commission in Greece.
 
Επιπροσθέτως, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, από τις 9.00 μέχρι τις 17.00,το ΕΛΙΑΜΕΠ θα διοργανώσει ημερίδα με θέμα: «Πολιτικές ένταξης των μεταναστών: Παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποτελέσματα». Η ημερίδα αυτή διοργανώνεται στο πλαίσιο του προγράμματος ASSESS.
 
Moreover, ELIAMEP will organise a conference on ‘Integration Policies of Immigrants: Monitoring, evaluation and outcomes’ on Monday 29 September 2014 from 9:00 until 17:00. The conference will take place in the framework of ASSESS project
 
Επίσης, ήδη ξεκίνησε η διαδικασία υπόδειξης υποψηφίων για την επιλογή των υποτρόφων του προγράμματος Marshall Memorial Fellowship του German Marshall Fund of the US για το 2015. Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα και το ΕΛΙΑΜΕΠ θα λάβει μέρος στην επιλογή των Ελλήνων υποψηφίων.
 
Additionally, the German Marshall Fund of the United States invites you to nominate potential fellows from Europe, including Greece. The Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP) will be involved in the selection of Greek applicants
 
Ακόμα, το ΕΛΙΑΜΕΠ θα συμμετάσχει στο Security Jam 2014. Πρόκειται για ένα φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν σημαντικές δεξαμενές σκέψης με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής. Οι δέκα πιο σημαντικές προτάσεις πολιτικής του Security Jam 2014 θα παρουσιαστούν στη νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ
 
ELIAMEP is also a partner of the 2014 Security Jam. The Security Jam focuses the brain power of thousands of experts around the world on key security issues. The Jam’s top 10 recommendations will provide a roadmap for the new EU and NATO leaderships and will be presented to them at a high-level event in Brussels.
Δημοσιεύσεις
Publications
 
 
Κείμενο Εργασίας του Δρος Ιωάννη Αρμακόλα και του κου Αναστάσιου Βάλβη για την οικονομική κρίση και ελληνική εξωτερική πολιτική στα Βαλκάνια
 
Working Paper by Dr Ioannis Armakolas and Mr Anastasios Valvis  on  Greek foreign policy in the Balkans
 
 
 
 
Άρθρο της Καθηγήτριας Άννας Τριανταφυλλίδου και της Δρος Αγγελικής Δημητριάδη για την παράτυπη μετανάστευση και το ρόλο των Νότιων κρατών της ΕΕ
 
Article by Professor Anna Triandafyllidou and Dr Angeliki Dimitriadion irregular migration and the role of Southern states
 
Μελέτη του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ για την προοπτική ένταξης των βαλκανικών χωρών στην ΕΕ και την Ελληνική Προεδρία της ΕΕ
 
ELIAMEP΄s South-East Europe Programme report on the Western Balkan EU accession process and the Greek EU Presidency
 
Μελέτη του Δρος Δημήτρη Α. Σωτηρόπουλου για την ελληνική κοινωνία πολιτών την περίοδο της οικονομικής κρίσης
 
Report by Dr Dimitri A. Sotiropoulos on Greek civil society during the economic crisis
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ
 
With best wishes,
The ELIAMEP Team--
Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP)
Β.Σοφίας 49, Αθήνα 10676 - 49, Vas. Sofias, 10676 Athens, Greece
Tel. +30 210 7257 110, Fax +30 210 7257 114, E-mail eliamep@eliamep.gr

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας - Επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.eliamep.gr  

dimanche 7 septembre 2014

EURAMES Info Service 30/2014

EURAMES Info Service 30/2014

Dear Madame, dear Sir, dear colleague and friend,

Please find below the following announcements:

CONFERENCES

1. International Conference: "Undisciplined: German Jewish Studies Today", Leo Baeck
Institute London, 14-15 September 2014
---------------------------
2. International Workshop: "In Motion: Movements, Crossings & Transfers in Turkey.
From Prehistoric Heartlands to the Modern Nation-State", Ankara, 26-27 September
2014
----------------------------
3. VIIe édition des Rencontres internationales des doctorants en études byzantines,
Paris, 3-4 octobre 2014 
-----------------------------
4. The Sixth International Society for Arabic Papyrology (ISAP) Conference: "Writing
Semitic: Scripts, Documents, Languages in Historical Context", Munich, 7-10 October
2014.
ακολουθεί όλο το πρόγραμμα:
Writing Semitic: Scripts, Documents, Languages in Historical Context The Sixth International Society for Arabic Papyrology (ISAP) Conference Munich, 7-10 October 2014
Conference website: www.naher-osten.lmu.de/isap_vi
Participation with no lecture: Please send a notice of intent to participate to Dr. Kathrin Müller (pap@semphil.badw.de) asap. There will be no conference fee charged. Yet, participants will be asked, on spot, to be or become members of ISAP. Information on membership can be found on the ISAP website (www.naher-osten.lmu.de/isap).
Program
Tuesday, October 7th
BAdW (Bayerische Akademie der Wissenschaften) 09:00 – 11:00 Registration 11:00 – 13:00 Opening
         Address of welcome by the BAdW and the ISAP          Opening lecture – Manfred Krebernik, Jena: The Genesis and Early History of the Alphabet - New Perspectives and Problems          Opening lecture – Hartmut Bobzin, Erlangen: The Qur'an and Semitic Studies
13:00 – 15:00 Lunch 15:00 – 16:30 Session 1: Administration of Empires
         Chair: to be confirmed  Respondent: Ursula Bsees          Petra M. Sijpesteijn, Leiden: Networks of Dependency: Requests and Petitions on Papyrus          Dieter Weber, Berlin: Reading History Anew: Pahlavi Documents from Early Islamic Times          Peter T. Daniels, New York: Aramaic Documents from Achaemenid Bactria: Connections to the West – and the East          Response by Ursula Bsees          Discussion
16:30 – 17:00 Coffee break 17:00 – 18:00 Session 2: Geniza Documents seen by new Perspectives
         Chair: to be confirmed Respondent: Oded Zinger          Tonio Sebastian Richter, Leipzig: Coptic Magic in the Cairo Geniza          Munther al-Sabbagh, Santa Barbara: Suhba          Response Oded Zinger          Discussion
19:00 – 20:30 Evening Lecture and Reception in the Ludwig-Maximillians-Universität München (LMU)
         Welcome          Evening lecture – Peter Stein, Jena: Writing Semitic on wooden sticks: The manuscript tradition of pre-Islamic South Arabia          Reception and buffet
Wednesday, October 8th
Carl Friedrich von Siemens-Stiftung 09:30 – 11:00 Session 3: Literature and Documents
         Chair: to be confirmed Respondent: W. Matt Malczycki
         Daniel Potthast, Munich: Parallel transmissions of documents: On the value of the inshāʾ-literature for Arabic papyrology          Ursula Bsees, Vienna: Early evidence for the second source of Islam: A preliminary study of four ḥadīth papyri from the Austrian National Library          Abdulmalik Ahmad Essayed Shetewy, Riyadh: Sharḥ Ghunyat al-Kuttāb fī l-Khaṭṭ by Abi Baqr bin Shihāb ad-Dīn Aḥmad bin al-Himsīya          Response by W. Matt Malczycki          Discussion
11:00 – 11:30 – Coffee break 11:30 – 13:00 Session 4: Business and Daily Life according to Documents
         Chair: Petra M. Sijpesteijn Respondent: Marina Rustow
         W. Matt Malczycki, Auburn: Using Papyri to Determine the Purchasing Power of a Dinar in Early Islamic Egypt          Oded Zinger, Princeton: Patronage in the Legal Arena according to Geniza Letters          Sobhi Bouderbala, Tunis: The waqf system in Early Islam and its Characteristics based on Documentary Evidence          Response by Marina Rustow          Discussion
13:00 – 15:30 – Lunch and Visit to Nymphenburg Castle Park 15:30 – 17:00 Session 5: Inputs from Neighboring Fields
         Chair: to be confirmed Respondent: Ahmad Al-Jallad
         Shamsiddin S. Kamoliddin, Tashkent: Medallion of Mansur Ibn Nuh: Historical Interpretation          AbdulSalam Eleasely, Riyadh: Tools and Techniques for the documentary Evidence of Early Arabic Paper Manuscripts: Discovered complementary Proofs under the written Arabic Scripts          Mohamed Ahmed Abd Ellatif Ibrahim, Cairo: Archaeological and Cultural Study for Three Tombstones Newly Discovered in Elephantine Island in Aswan          Response by Ahmad Al-Jallad          Discussion
17:00 – 17:30 – Coffee break 17:30 – 18:30 Session 6: Documents from Bilād al-Shām
         Chair: to be confirmed Respondent: Lucian Reinfandt          Ronny Vollandt, Berlin: The Non-Muslim Fragments from the Qubbat al-Khazna of the Umayyad Mosque at Damascus          Mohamed Nasr Abdelrahman, Cairo: Marriage and Divorce Contracts from the Mamluk Jerusalem           Response by Lucian Reinfandt
          Discussion
18:30 – 19:30 - Snack 20:30 – 23:00 – Evening Tea in the Institut für den Nahen und Mittleren Osten
Thursday, October 9th
BAdW (Bayerische Akademie der Wissenschaften) 09:30 – 11:00 Session 7: Language and Formulae
Chair: to be confirmed Respondent: Andreas Kaplony
         Craig Perry, Atlanta: The Practice of Domestic Slavery in Medieval Egypt: an analysis of Arabic and Judaeo-Arabic bills of sale from the Cairo Geniza          Hazem Hussein Abbas Ali, Beni-Suef: Words and Phrases of Arabic Papyri: Are they Systematic?          Lucian Reinfandt, Vienna: Arabic papyri, elite migration, and the Persianisation of Egypt in the 9th century AD          Response by Andreas Kaplony          Discussion
11:00 – 11:30 – Coffee break 11:30 – 13:00 Session 8: New Documents from Egypt
         Chair: to be confirmed Respondent: Petra Sijpesteijn          Mohamed Mohamed Morsy, Cairo: Two Unpublished Arabic Papyri from the Dār al-Kutub al-Miṣrīya          Ayman Aly Shahin, Bamberg: Three Arabic letters          Ahmed Nabil, Sadat City: Fāṭimid letter of designation related to Alexandria          Response by Petra Sijpesteijn          Discussion
13:00 – 15:00 - Lunch 15:00 – 16:30 Session 9: Multilingualism, Arabicization, and Cultural Transfer
         Chair: to be confirmed Respondent: Daniel Potthast          Lajos Berkes, Heidelberg: The Archive of the Fayum Pagarchy in the 8th century          Maher Eissa, Fayoum/Anne Boud’hors, Paris: The Coptic Papyri in the Egyptian Library and Archives          Alia Hanafi, Cairo: Treatment of Conjunctivitis in the Light of P. Grenf. I 52, P. Princ. III 155 and Arabic Manuscripts          Response by Daniel Potthast
         Discussion
17:00 – 18:00 – Presentation of Oriental Manuscripts in the Bayerische Staatsbibliothek 19:30 – 22.00 – Dinner
Friday, Oktober 10th
BAdW (Bayerische Akademie der Wissenschaften) 09:30 – 11:00 Session 10: Signs, Numerals, and Orthography
         Chair: Andreas Kaplony Respondent: Jessica Goldberg          Johannes Thomann, Zurich: Arabic Abjad Numerals: Origin, Usage and Form          Saied Maghawry Mohammed, Cairo:Numerals and Signs in Arabic Papyri          Ahmad Al-Jallad, Leiden: The phonetic Origins of Arabic Orthography          Response by Jessica Goldberg          Discussion
11:00 – 11.30 – Coffee break 11:30 – 13:00 – General Meeting of the ISAP 13:30 – 20:00 – Excursion with dinner (optional)
Prof. Dr Barbara Michalak-Pikulska Professor of Arabic Literature, Director of the Institute of Oriental Studies The Head of the Department of Arabic Studies Jagiellonian University in Krakow ul. Podwale 7 31-118 Krakow, Poland ------------------------------------------------------------ 5. Colloque: ”Les Villes Arabes”, Hôtel de Ville, Paris, 23 October 2014 6. Qatar Annual Research Conference (ARC’14), Doha, 18-19 November 2014 7. Third Islamic Economics Workshop: “Labor in Islamic Economics”, Istanbul, 3-5 April 2015 8. Panel: "Slave Narratives from the Mediterranean and Middle East", Annual Convention of the Northeast Modern Language Association, Toronto, 30 April - 3 May 2015 9. Symposium: "Sharing the Holy Land Perceptions of Shared Sacred Spaces", London, 12-13 June 2015 and Leeds, 6-9 July 2015 POSITIONS 10. PhD Scholarships for Research in Jewish, Christian and Muslim Relations, Woolf Institute Cambridge, UK 11. Positions in American Universities OTHER INFORMATION 12. MA in Mediterranean Studies, University of the Peloponnese, Greece 13. Call for Papers: "The Armenian Genocide in the Ottoman Empire" for Special Issue of "Journal for Genocide Studies" 14. Call for Papers: "History and Civilization of the Byzantine or the Eastern Roman Empire" for Special Issue of "History Studies" 15. Call for Entries in "Islam: A Worldwide Encyclopedia" (4 Volumes) ______________ If you want to distribute an announcement via EURAMES Info Service (more than 5000 recipients, only English and French announcements), please apply the usual format of the text with no more than 100 words and no attachment. Please send only the most important information and refer to further details with a link to the respective website or an email address. Best regards, Guenter Meyer, Center for Research on the Arab World (CERAW), University of Mainz, Germany _____________ CONFERENCES 1. International Conference: "Undisciplined: German Jewish Studies Today", Leo Baeck Institute London, 14-15 September 2014 The conference aims to represent and reflect on the diversity of German Jewish studies. It will bring together scholars working within a variety of disciplines and on a wide range of topics, periods and communities, in an attempt to rethink and radically expand the borders of the field. We will explore new and often unfamiliar points of entry into a rich and complex, but also poignant history of languages, emotions, bodies, and beliefs. Reservation required. Information www.leobaeck.co.uk/archives/4523 _______________ 2. International Workshop: "In Motion: Movements, Crossings & Transfers in Turkey. From Prehistoric Heartlands to the Modern Nation-State", Ankara, 26-27 September 2014 ‘In Motion’ opens a cross-disciplinary dialogue between Archaeology and Archaeology-related disciplines, History, Political Science, Sociology and Social Anthropology to explore diverse itineraries across temporal, geographical and cultural borders in Turkey. Researchers from both Turkish and international institutions will present recent and unpublished work on a variety of themes relating to the conditions and regimes that facilitated, permitted and enforced the movement of people, things and ideas. Online registration required. Information http://inmotionworkshop2014.wordpress.com/ ______________ 3. VIIe édition des Rencontres internationales des doctorants en études byzantines, Paris, 3-4 octobre 2014 Organisées sur deux jours, ces Rencontres internationales ont pour but de rassembler des étudiants de troisième cycle, français et étrangers, travaillant sur la civilisation byzantine. Quels que soient le champ de recherche et le domaine de spécialisation (histoire, histoire de l’art, archéologie, philologie, etc.), il s’agit de partager les recherches des doctorants en études byzantines ou de disciplines proches (Moyen Âge occidental, monde islamique, peuples des steppes, etc.), les interactions étant toujours fructueuses. Information http://www.aembyzantin.com/ _____________ 4. The Sixth International Society for Arabic Papyrology (ISAP) Conference: "Writing Semitic: Scripts, Documents, Languages in Historical Context", Munich, 7-10 October 2014 Participation with no lecture: Please send a notice of intent to participate to Dr. Kathrin Müller () asap. Information http://www.naher-osten.uni-muenchen.de/isap/isap_conference_2014/index.html ______________ 5. Colloque: ”Les Villes Arabes”, Hôtel de Ville, Paris, 23 October 2014 L'inscription pour le public est obligatoire à l'adresse suivante : ; information et programme: http://www.medea.be/2014/08/colloque-les-villes-arabes-23-octobre/ _______________ 6. Qatar Annual Research Conference (ARC’14), Doha, 18-19 November 2014 The deadline for abstract submission in in English or Arabic has been extended to 10 September 2014. Information www.qf-arc.org ___________ 7. Third Islamic Economics Workshop: “Labor in Islamic Economics”, Istanbul, 3-5 April 2015 ILKE Association for Science Culture and Education; Scientific Studies Society (İLEM); and Association of Entrepreneurship and Business Ethics (İGİAD) will together be organizing the workshop in collaboration with Istanbul Commerce University. This year a high level of international participation is expected for the workshop. Transportation and accommodation will be covered. Deadline for abstracts 30 October 2014. Information www.islamiceconomy.org ___________ 8. Panel: "Slave Narratives from the Mediterranean and Middle East", Annual Convention of the Northeast Modern Language Association, Toronto, 30 April - 3 May 2015 This panel seeks to explore various slave narratives in Mediterranean and Middle Eastern cultures and literatures. Panel topics include, but are not limited to, slave narratives in Ottoman Empire, Greece, and Egypt. We will explore multiplicity of slave voices and experiences and ask how slavery was maintained as a social, economic, and cultural institution. We will examine how these narratives are represented, documented, transmitted, and remembered. Abstract deadline: 30 September 2014. Information http://https://nemla.org/convention/2015/cfp.html#cfp15275 __________ 9. Symposium: "Sharing the Holy Land Perceptions of Shared Sacred Spaces", London, 12-13 June 2015 and Leeds, 6-9 July 2015 The first part will be held at The Warburg Institute in London, featuring keynote speakers, Prof. Bernard Hamilton, Prof. Benjamin Kedar, and Prof. Ora Limor. Following on this, three sessions are being organized for the International Medieval Conference to be held at Leeds addressing how both Western pilgrims, and the indigenous Christian, Jewish, and Muslim Levantine populations perceived the sharing of religious shrines with other faiths during c.1000 to c.1500. Deadline for proposals: 12 September 2014. Information http://humweb.ucsc.edu/mediterraneanseminar/news/index.php?id=348 __________ POSITIONS 10. PhD Scholarships for Research in Jewish, Christian and Muslim Relations, Woolf Institute Cambridge, UK Scholars will be selected from amongst applicants in the Arts, Humanities and Social Sciences. Their research must be relevant to the focus of the Woolf Institute - the multi-disciplinary study of relations between Jews, Christians and Muslims. Each scholarship will cover the full cost of studying for a PhD at the University of Cambridge. Deadline for application: 2 December 2014. Information: http://www.woolf.cam.ac.uk/), contact Dr Emma Harris at __________________ 11. Positions in American Universities - Assistant Professor in Islamic Studies, Washington University in St. Louis - http://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=49382 - Assistant Professor in Modern Middle East Studies and Jewish History, Pennsylvania State University - http://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=49359 - Assistant/Associate Professor in Comparative and International Education (relevant to educational reform in the Middle East), American University in Cairo - https://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=49401 __________________ OTHER INFORMATION 12. MA in Mediterranean Studies, University of the Peloponnese, Greece Collaborative Postgraduate Program Master of Arts (M.A.) for the Academic year 2014/2015 by the Department of Political Science and International Relations of the University of the Peloponnese in partnership with Universities in Italy, France, Turkey and Cyprus. The program covers a wide variety of issues and problems across different disciplines (i.e., Political Science, International Relations, Cultural Studies, and Economics). Deadline for application 24 September 2014. Information http://humweb.ucsc.edu/mediterraneanseminar/news/index.php?id=349. _____________ 13. Call for Papers: "The Armenian Genocide in the Ottoman Empire" for Special Issue of "Journal for Genocide Studies" The "Zeitschrift für Genozidforschung" is published twice a year by the Institute for Diaspora and Genocide Studies (IDG) at the University of Bochum, Germany. Submissions that focus on one of the following issue areas are particularly welcome: local and regional implementation structures of genocidal policies; specific actors or groups of actors directly involved in acts of genocide; the attitudes and reactions (or non-reactions) of international actors; gender-specific aspects of the violence and its experience; the Armenian genocide in discourses of international law. Deadline for submissions: 31 December 2014. Information http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=215991 __________ 14. Call for Papers: "History and Civilization of the Byzantine or the Eastern Roman Empire" for Special Issue of "History Studies" We welcome articles from a wide array of disciplines covering history, geography, and theology, archeology, and art history, law and architecture of the Byzantine Empire. The special issue will primarily include articles focusing on the history and civilization of Byzantine in Anatolia but articles covering the history and civilization of the Byzantine Empire outside Anatolia will also be considered for publication either in the special issue or in the subsequent issues. Deadline for papers: 15 April 2015. Information http://www.historystudies.net/English/Defaultx.aspx?ID=165 ______________ 15. Call for Entries in "Islam: A Worldwide Encyclopedia" (4 Volumes) This is a call for entries for a major reference work on Islamic faith contracted with ABC-CLIO. Inquiries should be addressed to Editor, Dr. Cenap Çakmak, at . Potential authors are kindly requested to send a brief CV indicating their areas of expertise and major scholarly works. Entry list will be subsequently sent to the interested parties for selection. Information http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=215955

vendredi 29 août 2014

Program of the 21th DAVO-Congress, 25 – 27 Sept. 2014 in Cologne (Stand 29.08.2014 /Version 29 Aug. 2014)

Programm des 21. DAVO-Kongresses, 25.-27. Sept. 2014 in Köln


Donnerstag / Thursday, 25. September

11.00 – 13.00: DAVO Mitgliederversammlung mit Verleihung des DAVO-Dissertationspreises / General Meeting of DAVO Members, Presentation of DAVO Dissertation Award
13.00 – 14.00:    Mittagspause / Lunch Break
14.00 – 16.00:    Panels

A 1) Psychologies, Politics and Narratives of Trauma: Comparative Perspectives (Part I)
Chair: Stephan Milich (Köln):
-          Barbara Hofner (Köln): Perspektiven auf psychische Folgen von Traumatisierung und Flüchtlingssituation in Jordanien und benachbarten Ländern: Ein Bericht vom 3. Jordanischen Psychiatriekongress Juni 2014 in Amman
-          Stephan Milich (Köln): Re-enacting the Unforgettable: Ways of Voicing Trauma in Contemporary Arabic Literature
-          Isabel Knoerrich (München): Tunisia´s Political Traumas: Case Study and Classification
A2) Between Neoliberalism and Revolution: Mapping Current Gentrification in the MENA City
Chair: Yannick Sudermann (Edinburgh)
-          Rayya El Zein (New York): Hip hop and Gentrification: Ramallah’s Rap Scene and “Resistance”
-          Jonas Margraff (Mainz): Neoliberal Urbanization in “Greater Manama”: The Case of Heritage Preservation in Muharraq
-          Marieke Krijnen / Christiaan De Beukelaer (Ghent): Capital, State and Conflict: The Various Drivers of Diverse Gentrification Processes in Beirut, Lebanon.
-          Yannick Sudermann (Edinburgh): Debating Gentrification under Neoliberal Authoritarianism – Evidence from Pre-war Damascus
A3) Moving Ties across the Middle East: University Students’ Modes of Mobility
Chair: Ala Al-Hamarneh (Mainz) / Daniele Cantini (Halle)
-          Ala Al-Hamarneh (Mainz): Students’ Mobility between Forced Migration and Employability – the Case of the Palestinian and Syrian Students at the University of Sharjah
-          Manja Stephan-Emmrich (Berlin): Study to Work, Work to Study – Tajik Students’ Mobility and Networks in the Arab World and Beyond
-          Daniele Cantini (Halle): South-south Student Mobility; Egyptian Private Universities in a Highly Mobile Regional Market
-          Annemarie Profanter (Bozen): Saudi Student Mobility: On the Journey to a Knowledge Economy
A4) Geschichte und Anthropologie im Libanon
Chair: Birgit Schäbler (Erfurt) / Discussant: Mara Albrecht (Erfurt)
-          Anne Lohss (Erfurt): Konfessionalistische Identitäten in libanesischen Geschichtsbüchern (1932-1990)
-          Robert Willecke (Erfurt): Lebenswelten, Integration und Identität eingebürgerter Palästinenser im Libanon (1948 bis heute)
-          Lennard Schlöffel (Erfurt): Libanesische Wahlen: Zur Geschichte des Wahlrechts im Libanon
-          Farah Sadeq (Erfurt): Hisbollah – the New Generation

16.00 – 16.30: Kaffeepause / Coffee Break
16.30 – 18.00 Panels
B1) Psychologies, Politics and Narratives of Trauma: Comparative Perspectives (Part II)
Chair: Stephan Milich (Köln):
-          Katharina Kretzschmar (Berlin): Identitäten im Konflikt – Identitätskonstrukte und Selbstbild palästinensischer und palästinensisch-israelischer Studierender und Absolventen in Deutschland
-          Anne Rohrbach (Bremen): „The Empire plays back“: Playback-Theater als Ausdruck des kulturellen Widerstandes in den besetzten palästinensischen Gebieten
-          Swetlana Czerwonnaja (Torun): Die Muslim-Tatarische Krim vor der Realität der russischen Okkupation 2014
B2) Umwälzungen und Zusammenbruch der staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen in Syrien / Upheaval and Collaps of Governmental and Social Structures in Syria
Chair: Huda Zein (Köln):
-          Huda Zein (Köln): Die syrische Gesellschaft im Existenzkampf: Zwischen Widerstand und Zerfall
-          Abdulhakim Khatib (Frankfurt): Political Instrumentalisation of Islam in a State Crisis: The Case of Syria
-          Viola Raheb (Wien): Schulbuchrevisionen: Spiegelbild der Konfliktparteien in Syrien
B3) Islamwissenschaft / Islamic Studies
Chair: N.N.
-          Thomas Würtz (Bern): Koranübersetzungen und theologische Fragen
-          Tahere Matejko (Köln): Āḫūndzādas Werk Maktūbāt im Kontext des qāğārischen Reformdiskurses
B4) Turkey and the Arab Spring
Chair: Ibrahim Natil (Dublin)
-          Ayman Talal Yousef (Jenin): The Paradox of Turkish-Israeli Relations during the Arab Spring: Entanglement of Geostrategic Considerations and Neoliberal Economic Factors
-          Ibrahim Natil (Dublin): Turkish International NGOs and the Arab Spring
-          Janet Kursawe (Duisburg) / Nora Stein (Hamburg): Agents of Change? Conceptualizing Contemporary Forms, Demands and Concerns of Women’s Participation in the Gezi Park Protests in Turkey
B5) Nationalism and Symbolic Politics in Lebanon
Chair: Birgit Schäbler (Erfurt)
-          Samer El-Karanshawy (Doha): Subverting Two Marginalities: Jaʿfar al-Muhājir, Lebanese Shīʿīsm and Reinventing ʿĀmilite Proto-Nationalism
-          Mara Albracht (Erfurt): War of Symbols – Glorification of Violence and War in Lebanese Political Culture

18.30: Welcome Address
Günter Meyer (Mainz), Sabine Damir-Geilsdorf (Köln)

Key-Note Speech
Henner Fürtig (Hamburg): Neue Gestaltungsmächte in Nahost? Regionale Machtkonstellationen nach dem ‚Arabischen Frühling‘ / New Actors and Power Constellations in the Middle East after the ‘Arab Spring’ (in German with English translation)

20.00: Empfang / Reception
Freitag / Friday, 26. September
8.30 – 10.30: Panels
C1) Middle East Conflicts: Background and Chances for Solutions (Part I)
Chair: Fawzy Naji (Hannover)
-          Fawzy Naji (Hannover): Middle East Peace Process: One or Two States Solution in the Historic Palestine?
-          Ali Granmayeh (London): Sectarian Conflicts and Security Concerns in the Middle East.
-          Fethi Ahmed (Doha): Corruption as a Hindrance to Conflicts Resolution and Democracy in the Middle East: A Theoretical Approach with Reference to Selected Cases from the Arab Spring Countries
-          Bahareh Khorshidi / Pouriya Parandoush (Teheran): Arab Uprisings and the Fourth Wave of Democratization
C2) Economic Studies in the MENA Region
Chair: N.N. (Anja Zorob - angefragt)
-          David Ramin Jalilvand (Berlin): The Rentier State Approach: A Critique with Particular Reference to the Case of Iran
-          Heiko Schuß (Kayseri): Attitudes of Customers towards Islamic Banks and the Problem of Shariʿa Arbitrage
-          Steffen Wippel (Odense): Transsahara Reloaded: Die aktuellen marokkanischen Wirtschaftsbeziehungen mit dem subsaharischen Afrika
C3) Migration, Labour and Religion in the Gulf States
Chair: Sabine Damir-Geilsdorf / Michaela Pelican (Köln)
-          Sabine Damir-Geilsdorf / Michaela Pelican (Köln): Domestic Workers and the Sponsorship System in the Arab Gulf States 
-          Tamirace Fakhoury (Berkeley): Migration Governance in the Arab World: Drivers and Constraints
-          Latifa Mattar (Paris): Naturalization in Bahrain: Political and Social Implications
-          Carmella Pfaffenbach / Veronika Deffner (Aachen): Learning from Oman? The Immigration Society of Muscat between Segmentation and Toleration 
C4) Arab Perspectives on Israel (Part I)
Chair: Johannes Becke (Oxford)
-          Arik Rudnitzky (Tel Aviv): Israel's Arab Minority Discourse on "a Jewish State"
-          Johannes Becke (Oxford): Hebrew in Beirut: Studying Israel in the Last Arab Frontline State
-          Hebatallah Taha (Oxford): Challenges and Opportunities in the Field of Israel Studies in Egypt


4
C5) Transformation of Religious Discourses in the Contemporary Islamic World (Part I)
Chair: Tim Epkenhans / Johanna Pink (Freiburg)
-          Johanna Pink (Freiburg): Politikverweigerung als postislamistisches Paradigma. Die ägyptische Gamāʿa islāmiyya und die Abkehr von der Gewalt
-          Sebastian Elsässer (Kiel): „Let’s talk about sex?“ Die ägyptische Muslimbruderschaft und der Trend zur islamischen Sexual- und Beziehungsberatung
-          Karima El Ouazghari (Frankfurt): An-Nahdha’s Changing Vision of Citizenship: Between Democracy, Gender and Shariʾa
-          Rüdiger Braun (Erlangen): Dignity and Deficiency – Intertextual-dialogical Approaches to the Adam Myth in Contemporary Turkish Theology
10.30 – 11.00: Kaffeepause / Coffee Break
11.00 – 13.00: Panels

D1) Middle East Conflicts: Background and Chances for Solutions (Part II)
Chair: Fawzy Naji (Hannover)
-          Hauke Feickert (Bonn): The New Iraq between Sovereignty and Iranian Influence
-          Ecaterina Cepoi (Basel): The Army in Post-Saddam Iraq: The Failure of a National Institution
-          Elke Grawert (Bonn): Strategies to Stay in Power. A Comparison of the Conflict Systems in Syria and Sudan
D2) Issues of Sustainable Economic Development in Iraq
Chair: Şefik Alp Bahadir (Erlangen) / Discussant: Mohammed Al-Musawi (Baghdad)
-          Akrem Mohammed Aswed (Dohuk): Confessional Composition, Government Expenditure and Income Level in Iraqi Governorates
-          Yelena Bondar (Erlangen): Main Obstacles to the Development of Small and Medium Enterprises in Iraq
-          Manahel Mustafa A. H. Alomar (Baghdad): Problems of Iraqi Sea Transport at the Ports of Um Quasar and Khor Al-Zubair
-          Saladin O. B. Perababi (Erbil): The Horizons and Importance of the Marble Industry in the Kurdistan Region – Iraq (IKR)
D3) Transformationsprozess im Jemen – Singularität oder Modell? / Transformation Process in Yemen
Chair: Henner Kirchner (Sana’a)
(Vortragsliste wird noch ergänzt / Papers to be announced)
D4) Arab Perspectives on Israel (Part II)
Chair: Johannes Becke (Oxford)
-          Menna Elabideen Abukhadra (Kairo): Modern Hebrew Poetry and the Israeli-Palestinian Conflict: Sarah and Hagar as a Test
-          Katherine Maye-Saidi (Köln): The Depiction of the “Palestinian Issue” in Moroccan Textbooks

D5) Transformation of Religious Discourses in the Contemporary Islamic World (Part II)
Chair: Tim Epkenhans / Johanna Pink (Freiburg)
-          Menno Preuschaft (Münster): Religion, Plurality, and Identity: Inner-Islamic Implications of Saudi “National Dialogue”
-          Tim Epkenhans (Freiburg): Negotiating Islamic Normativity and Authenticity in post-Soviet Tajikistan
-          Yusuf Rahman (Jakarta): The Transformation of Academic Study of the Qurʾan and Tafsir in Indonesia

13.00 – 14.00 Mittagspause / Lunch Break
14.00 – 16.00: Panels

E1) Middle East Conflicts: Background and Chances for Solutions (Part III)
Chair: Fawzy Naji (Hannover)
-          Louise Klann (Boston): Islam in Syria's Civil War. Patrons, Militants and Religious Rent-seeking
-          Fawzy Naji (Hannover): Who is Responsible for the Bloodshed in Syria?
-          Zeyneb Şahin Mencütek (Izmir): The “Rebirth” of a Dead Organization? Questioning the Role of the Arab League in the “Arab Uprisings” Process.
E2) Towards Postcolonial Palestine Studies. Cross-Disciplinary Approaches (Part I)
Chair: Detlev Qintern (Istanbul), Ludwig Watzal (Berlin), Viktoria Waltz (Dortmund)
-          Detlev Quintern (Istanbul): Gaza in Palestine
-          Dalila Boualam (Jerusalem): An Ethnografic Investigation of the Educational and Migratory Trajectories of Palestine's 'Golden Youth'
-          Sonja Ganseforth (Leipzig): Occupying Spaces in a Japanese Development Project in Palestine
-          Viktoria Waltz (Dortmund): Raumplanung in Palästina/Israel – Mittel der Kriegsvorbereitung
E3) Jenseits der Tradition: Moderne hermeneutische Ansätze im islamischen Recht (Teil I) / Beyond the Tradition: Modern Hermeneutic Approaches in Islamic Law (Part I)
Chair: Benjamin Jokisch (Berlin)
-          Benjamin Jokisch (Berlin): Hermeneutics in Movement. Innovative Approaches in Modern and Pre-modern Islamic Law
-          Ibrahim Salama (Osnabrück): Reform von usul al-fiqh: Notwendigkeit – Tendenzen – Möglichkeiten
-          Serdar Kurnaz (Frankfurt): Beachtet wird der allgemeine Wortlaut und nicht der spezifische Anlass – linguistische Auslegungsmethoden im Spannungsfeld der Historizität des Korans
E4) Arab Youth: From Engagement to Inclusion?
Chair: Oliver Schlumberger / Hürcan Aslı Aksoy (Tübingen)
-          Mirjam Edel (Tübingen) / Maria Josua (Hamburg): Sequencing Legitimation and Repression Strategies: A Dynamic Perspective on the Interaction between State Actors and the Youth
-          Kressen Thyen (Tübingen): The Illusion of Inclusion? Post-Uprising Policies towards Youth in Egypt and Morocco
-          Amani El-Naggare (Casablanca): Gender Perspectives on Reform and Political Change
-          Nadine Sika (Kairo): Youth, Islamism and Political Contention
16.00 – 16.30 Kaffeepause / Coffee Break
16.30 – 18.00 Panels

F1) Middle East Conflicts: Background and Chances for Solutions (Part IV)
Chair: Fawzy Naji (Hannover)
-          Rieger, René (Exeter): The More Things Change, the More They Stay the Same: Saudi Arabia and the Arab Spring
-          Knoerrich, Isabel (München): Qatar and the Maghreb: What are the Goals of the Small Gulf State?
-          Niklas Hünseler (Köln): Ägyptens gescheiterte Demokratisierung 2011-2014. Politische Eliten als Hindernis erfolgreicher Transition?
F2) Towards Postcolonial Palestine Studies. Cross-Disciplinary Approaches (Part II)
Chair: Detlev Qintern (Istanbul), Ludwig Watzal (Berlin), Viktoria Waltz (Dortmund)
-          Helmut Krieger (Wien): Staatsformierung, Hilfsindustrie und multiple Krise – die Zukunft westlicher Entwicklungszusammenarbeit in Palästina
-          Ivesa Lübben (Marburg): Der Gazakrieg und seine regionalen Implikationen
-          Ludwig Watzal (Berlin): Ein- oder Zweistaatenlösung – was kann aus dem Nahost-Konflikt führen?
-          Schlussdebatte
F3) Jenseits der Tradition: Moderne hermeneutische Ansätze im islamischen Recht (Teil II) / Beyond the Tradition: Modern Hermeneutic Approaches in Islamic Law (Part II)
Chair: Benjamin Jokisch (Berlin)
-          Abdurrahim Kozalı (Osnabrück): Die Bedeutung und Funktion des Qiyās und İstiḥsān im traditionellen Fiqh-Denken
-          Abbas Poya (Erlangen): Ahmad Qābel (1957-2012) und das Konzept der „rationalen Scharia“ (shariʿat-e ʿaqlāni)
-          Jameleddine Ben Abdeljelil (Frankfurt): Maqāṣid aš-šarīʿa: traditionelle Konzepte und moderne Perspektiven

F4) Kultureller, gesellschaftlicher und persönlicher Wandel in Literatur und Theater Irans /
Cultural, Social and Individual Change in the Iranian Literature and Theatre
Chair: Bianca Devos (Marburg)
-          Anna Heller (Marburg): Gholam-Hoseyn Saʿedis Panj namayesh-nameh az enqelab-e mashrutiyat als individuelle Auflehnung gegen kollektive Resignation?
-          Goulia Ghardashkhani (Marburg): Identity, Narrative Articulation and the Urge for Self-elimination in Goli Taraqqi’s First Collection of Short Stories
-          Bianca Devos (Marburg): Shahkar-ha-ye nasr-e farsi-ye moʿaser: Saʿid Nafisis Kanon der literarischen Moderne
-          Yahya Kouroshi (Erfurt): Alternative Modernen. Literatur in autoritären Regimen: Sīmīn Dānešvar – Mercè Rodoreda – Christa Wolf

19.30: Meet & Greet im Brauhaus Weiss in der Kölner Innenstadt,
Am Weidenbach 24
Meet & Greet in a typical Cologne brewery, "Weiss" in the city center, Am Weidenbach 24

Samstag / Saturday 27. September
8.30 – 10.30: Panels
G1) Werkstattgespräche / Workshop for Young Scholars (Part I)
Chair: Nadine Scharfenort (Mainz)
-          Rahaf Aldoughli (Lancaster): The Relationship between the Germanic and French Nationalist Thinking and their Contribution to the Shaping of Arab Nationalist Thought        
-          Seba Asaaied (Kaiserslautern): Participatory Planning Approaches in the Arab Region: Aleppo and Alexandria (2003-2010)
-          Danaë Panissié (Tübingen): Oil for Power – Arab Official Development Assistance in the MENA since 2011
-          Julia Simon (Hamburg): The Construction of Meaning: The Arab Spring and its Implications on EU Democracy Promotion towards the Southern Mediterranean
G2) Political Development in Iran
Chair: Bianca Devos (Marburg)
-          Mari Nukii (Tokyo): American Foreign Policy and the August 1953 Coup d’Etat in Iran: Manipulation and Reflection of Iranian Public Opinion
-          Ali Granmayeh (London): Origins of Iranian Foreign Policy under the Islamic Regime: Ideology or Strategic Interests
-          Ali Fathollah-Nejad (London): Iran’s Civil Society Grappling with Triangular Dynamics: Effects of External Impacts on the Evolution of State-Society Relations in Strategically Important Countries
-          Ali Fathollah-Nejad, (London) / Fouad G. Marei (Berlin): The Arab Revolts and Iran’s Green Movement: A Comparative Analysis
G3) Political Development in North Africa
Chair: (Sonja Hegasy – angefragt)
-          Sonja Hegasy (Berlin): Transforming Memories: Reparation, Media and Historiography in the Aftermath of the Moroccan Equity and Reconciliation Commission
-          Ángela Suárez Collado (Madrid): The Amazigh Movement in the Rif: Identity, Culture and Politics in the Provinces of Nador and Al Hoceima
-          Benedikt van den Woldenberg (Leiden): Political Institutions and the Reform Discourse in Jordan and Morocco (2011-2013)
-          Idriss Jebari (Oxford): Engagement and Disengagement in the Post-independence Public Sphere in North Africa: The Case of Critical Intellectuals
G4) Political Development in Egypt (Part I)
Chair: (Carola Richter - angefragt)
-          Gerasimos Tsourapas (London): Nasser’s ‘Soft Power’ Abroad: Emigration & Political Power in Egypt, 1954 – 1970
-          Lea Müller-Funk (Wien): Managing Distance: Examining Shifting State Policies Governing Egyptian Emigration and Egyptians Abroad
-          Maria Haimerl (Berlin): The Political Role of the Supreme Constitutional Court of Egypt. Case Study on an Established Constitutional Court in Times of Transition
-          Behrouz Alikhani (Münster): How Structurally Similar is El-Sisi’s Seizure of Power in Egypt to Reza Khans Seizure of Power in Iran in 1925?
G5) Contemporary Literature in the Middle East (Part I)
Chair: (Sabine Damir-Geilsdorf – angefragt)
-          Majd Al-Mallah (Allendale): One Thousand and One Nights in the Contemporary Imagination: Hanan al-Shaykh’s “Retelling” & the Reinvention of the Classical Tradition
-          Mahmoud Kayyal (Tel Aviv): Naguib Mahfouz in Hebrew
-          Dorit Gottesfeld (Tel Aviv): Writing in the Making: A New Look at the Works of Pioneering Palestinian Women Writers
10.30 – 11.00: Kaffeepause / Coffee Break
11.00 – 13.00: Panels

H1) Werkstattgespräche / Workshop for Young Scholars (Part II)
Chair: Nadine Scharfenort (Mainz)
-          Sara Battke (Bonn): Ägyptisch-arabische Satire als populäre Gesellschaftskritik unter besonderer Berücksichtigung ihrer Übersetzung ins Deutsche    
-          Anne-Marie Brack (Freiburg): Konzeptionen von Legitimität in Iran. Konstruktions- und Aushandlungsprozesse innerhalb der politisch-religiösen Elite
H2) Mobilities and Competences in the Middle East Region
Chairs: Azita Bathaie / Amin Moghadam (Paris)
-          Azita Bathaie (Paris): Mobility from Iran to Afghanistan: “Returnees” or “Newcomers”?
-          Dani Kranz (Wuppertal): Unplanned, Highly Skilled, and Socially – Potentially – Marginal: The Curious Case of non-Jewish, Foreign Spouses and Partners of Israelis
-          Amin Moghadam (Paris): Initiative and Migratory Project: The Creation of a Persian Radio in Dubai
H3) Zur Rolle des Nationalismus im Israel-Palästina Konflikt / The Role of Nationalims in the Israel-Palestine Conflict
Chair: N.N.
-          Thomas Prenzel (Rostock): Judentum und Zionismus in der Nationalismusforschung
-          Tamar Amar-Dahl (Berlin): Das zionistische Israel. Jüdischer Nationalismus und die Geschichte des Nahostkonflikts
-          Eva Oliveira (Heidelberg): The State of Israel, its Palestinian Minority and the Effects of a Daring Legal System
H4) Social and Economic Development in Egypt
Chair: Günter Meyer (Mainz)
-          Liza Franke (Köln): Universities as Globalised Spaces: Academic Women in Contemporary Egypt
-          Carola Richter / Almut Woller (Berlin): Medienpraktiken von Protestbewegungen in Ägypten nach Mubarak
-          Sarah El Defrawy / Maike Didero (Aachen): Right to the City? Forced Evictions and Relocation processes in Cairo. From Past Policies to Current Practices.
-          Mohamed Hussein Abdel-Kader / Mahmoud Fouad Mahmoud Elbawab (Kairo): Industrial Sustainable Cities in Egypt: A Comparative Analysis of Strategic Development Plans
H5) Contemporary Literature in the Middle East (Part II)
Chair: (Sabine Damir-Geilsdorf - angefragt)
-          Tonia Schüller (Bonn): The Egyptian Revolution 2011 from Inside – Tahrir Square: Why We Went There and What We Hoped for
-          Börte Sagaster (Nikosia): The Representation of Memory in Bilge Karasu's Works
-          Béatrice Hendrich (Gießen): Essen erinnern – bei Mario Levi und Migirdic Margosyan


13.00: Ende des DAVO-Kongresses / The End of the DAVO Congress