mercredi 20 juin 2012

δραστηριότητες και πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα της ΕΕΕΣΜΑ


Έκθεση φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη
Χωρίς κατευθύνσεις στη Μέση Ανατολή (μέρος α'): 26/5-8/7/2012, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Έκθεση στην οποία 5 Έλληνες φωτογράφοι μας προκαλούν με τις φωτογραφίες τους να επιβεβαιώσουμε ή να αναθεωρήσουμε στερεότυπα και ιδέες για τη Μέση Ανατολή.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.thmphoto.gr/ 
http://www.elculture.gr/exhibitions/Xwris-katefthinseis-201319

ΣΥΝΕΔΡΙΑ


'' 19th International Congress of the German Middle East Studies Association (DAVO)'': 4-6/10/2012, Πανεπιστήμιο Erlanger-Nuremberg. Συνέδριο για τις χώρες της Μέσης Ανατολής και τον αντίκτυπο που έχουν σε άλλα μέρη του κόσμου. Προθεσμία υποβολής προτάσεων, αιτήσεων: 2/7/2012. 
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://davo2012.de


''Religion and Social Cohesion:Challenges and perspectives'': 25-26/10/2012, Πανεπιστήμιο Groningen. Ετήσια συνάντηση με θέμα θρησκείες και κοινωνία. Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 1/7/2012. Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.godsdienstwetenschap.org/agenda_detail.php?agenda_id=47 First Global Conference of the Association for Middle Eastern Public Policy and Administration (AMEPPA): "Public Policy and Administration in the Middle East": 8-9/11/2012. Ραμπάτ, Μαρόκο. Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 31/8/2012. 
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.ameppa.org/AMEPPA-Annual-Conference.html


 International Conference: “Religion and Democracy in Europe and the Arab World”: 29-30/11/2012, Βίβλος, Λίβανος. Ερευνητές, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί θα προσπαθήσουν στο επερχόμενο διεθνές συνέδριο να εμβαθύνουν στη σχέση θρησκείας-δημοκρατίας στην Ευρώπη και τον Αραβικό κόσμο. Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 10/9/2012. 
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.adyanonline.net/course/view.php?id=32


 International Conference "The Arab East and the Bedouin Component: Features and Tensions from Late Antiquity to the Present": 29/11-1/12/2012, ΟΙΒ, Βηρυτός. Αραβική Ανατολή  και Βεδουίνοι: Χαρακτηριστικά και τάσεις από την ύστερη αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 15/7/2012. 
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.orient-institut.org/English/EventsDetails.aspx?pageid=1879


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Ερευνητικό πρόγραμμα στο Ινστιτούτο Ιρανικών Σπουδών, Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών, Βιέννη. Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού και θα εργαστούν σε θέματα σχετικά με τις ιρανικές σπουδές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: 
http://www.oeaw.ac.at/nfg/ 
Πληροφορίες για το υλικό των εγγράφων:
http://www.fwf.ac.at/en/new-frontiers-groups/index.html


Πανεπιστημιακή χορηγία-υποτροφία. Ο ενδιαφερόμενος θα ασχοληθεί με την διδακτική, την έρευνα των μουσουλμανικών χωρών σε ένα ενδιαφέρον εργασιακό περιβάλλον. Θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τους κύκλους του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Μισθός αναλόγως προσόντων. 
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.oxcis.ac.uk/vacancies

55 Υποτροφίες: για υπηκόους Κρατών της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης(μη μέλη τηε Ε.Ε.), Ασίας, Αφρικής, Λατινικής Αμερικής.Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.iky.gr/IKY/portal/gr/default/CMSGRWindow?action=2&uri=/gr/foreign-scholarships/postgraduate.html


ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


μάθημα αραβικών μέσων ενημέρωσης (με βάση τη γερμανική γλώσσα): χειμερινό εξάμηνο 2012-2013. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση για εξάσκηση των προφορικών και ακουστικών ικανοτήτων. Για περισσότερες πληροφορίες:
www.naher-osten.lmu.de/maw


Αιτήσεις άρθρων για εκδιδόμενο βιβλίο:''Κοινωνία, μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνκή αλλαγή στον Αραβικό κόλπο''. Το Zayed University Press ζητά τα άρθρα με σκοπό να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση για τιν Αραβικόπ κόλπο και τα μέσα ενημέρωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες:
http://zupress.zu.ac.ae/en/call_manuscripts/index.html

mardi 12 juin 2012

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης


2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης

29 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2012

Ο Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας του Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλοσοφίας της Επιστήμης (29 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2012) στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30).

Στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου εμπίπτουν όλες οι περιοχές της φιλοσοφίας των επιστημών υπό την ευρεία έννοια του όρου. Επίσης εμπίπτουν ευρύτερες περιοχές της φιλοσοφίας (μεταφυσική, γνωσιολογία, ηθική, φιλοσοφία της γλώσσας, φιλοσοφία του νου, ιστορία της φιλοσοφίας, κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία) στο βαθμό που οι ανακοινώσεις σχετίζονται με θέματα που αφορούν την επιστήμη.

Το συνέδριο, το οποίο θα περιλαμβάνει ομιλίες και συμπόσια, είναι ανοικτό σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας, σε υποψήφιους και υποψήφιες διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες. Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική. Ο μέγιστος χρόνος που θα διατεθεί για την παρουσίαση εργασιών είναι 30 λεπτά συμπεριλαμβανομένης της συζήτησης. Η διάρκεια των συμποσίων είναι 2 ώρες  συνολικά (μέχρι 4 ομιλίες) και η εσωτερική τους οργάνωση επαφίεται στους συμμετέχοντες. Οι προτάσεις θα υποβληθούν σε τυφλή αξιολόγηση.

Νέα προθεσμία υποβολής προτάσεων: 20 Ιουνίου 2012

Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων: 15 Ιουλίου 2012

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://phos.phs.uoa.gr

Η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνει μόνο μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου.

jeudi 7 juin 2012

υποτροφίες


Λοιπές Υποτροφίες IKY
IKYDA
 Προκήρυξη   Αίτηση   Αποτελέσματα 
ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ IKYDA 2013)


    Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και η γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), με στόχο την  περαιτέρω προώθηση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών επιστημόνων ή ομάδων ερευνητών, υλοποιούν ένα κοινό πρόγραμμα ανταλλαγών (Πρόγραμμα IKYDA 2013 – Programm fur projektbezogenen Personenaustausch) και θα χρηματοδοτήσουν για το έτος 2013 έως δεκαοκτώ (18) ερευνητικά προγράμματα (Έναρξη χρηματοδότησης: 1/1/2013).


    Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομάδες επιστημόνων όλων των γνωστικών αντικειμένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση των νέων επιστημόνων.

    Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2012 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

    Οι προϋποθέσεις υποψηφιότητας, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η διάρκεια του προγράμματος, οι οικονομικές παροχές, τα κριτήρια επιλογής και η διαδικασία επιλογής  περιλαμβάνονται στην οικεία προκήρυξη.


    Οι ενδιαφερόμενοι, που πληρούν τους όρους της προκήρυξης, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα αποστέλλοντας στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ., Μακρή 1 & Διον. Αρεοπαγίτου, 117 42, Αθήνα) τη σχετική αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.Η Αίγυπτος μιλά στην Ελλάδα μέσω παπύρων και νομισμάτων

lundi 4 juin 2012

δραστηριότητες και πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα της ΕΕΕΣΜΑ


ΘΕΣΕΙΣ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ


-Τρείς θέσεις για Πρακτική Άσκηση  για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 στο Κέντρο Μεσογειακών  Μεσανατολικών και  Ισλαμικών Σπουδών  του Πανεπιστημίου  της Πελοποννήσου (ΚΕΜΜΙΣ).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10 Ιουνίου 2012
Πιο  αναλυτικά στο:


-Ανταλλαγή νέων επιστημόνων από τις χώρες της Αιγύπτου, της  Γερμανίας, του Μαρόκου, της  Τυνησίας.
Τα Ινστιτούτα Goethe και  Kulturwissenschaftliche του
Essen, και το Zentrum für Mittelmeerstudien, αναζητάνε νέους ακαδημαϊκούς μελετητές με κεντρικό θέμα έρευνας την Κατοικία και μελέτη σε θέματα  όπως:
-Κλίμα και Πολιτισμός
-Μετανάστευση και ένταξη
-Πολιτισμός και Συγκρούσεις/Πολιτισμικής Μνήμης
-Επιστήμη, Πολιτισμός και Digital Media ,
μέσω την ανταλλαγή ερευνητών από τις χώρες τους στο εξωτερικό με στόχο την μακροπρόθεσμες  διμερείς συνεργασίες στις ανθρωπιστικές επιστήμες, στις πολιτιστικές και κοινωνικές μελέτες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2012.
Περισσότερες πληροφορίες:


 ΣΥΝΕΔΡΙΑ:


--“Literacy in Traditional Societies
in Muslim, Arab, Maghreb and African Countries"
Πρόσκληση για εισηγήσεις με θέμα: «Παιδεία στις παραδοσιακές κοινωνίες των Μουσουλμανικών χωρών, Αραβικών, στις χώρες του Μαγκρέμπ και στις Αφρικανικές χώρες». Μετάδοση της Γνώσης, και πως αυτή διαβιβάστηκε είτε με τον προφορικό λόγο, είτε με τα Κορανικά σχολεία, είτε με την σύγχρονη εκπαίδευση.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Οκτωβρίου 2012
Για περισσότερες πληροφορίες:

Τρίτη 5 Ιουνίου 2012, εκδήλωση.Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Σπουδών Μέσης Ανατολής σας προσκαλεί σε ομιλία που θα γίνει στο πλαίσιο των μαθημάτων 'Βυζάντιο και Ισλαμικός Κόσμος', στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012, ώρα 2μμ,

με θέμα: Οι Εβραϊκές κοινότητες στο Βυζάντιο

Ομιλήτρια:  η κυρία Αναστασία Λουδάρου, Αρχαιολόγος, MSc., Υποψήφια Διδάκτωρ Αρχαίας Eβραϊκής Ιστορίας και Επιγραφικής - Α.Π.Θ., και μέλος της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου του Cambridge “Mapping the Jewish Communities in the Byzantine Empire”.

Σας προσκαλούμε να παραστείτε.


Διεύθυνση: Καπλανών 6 (μεταξύ Σόλωνος και Σκουφά, μετρό Πανεπιστήμιο)