jeudi 4 avril 2013

Σχετικά με τα ενδιαφέροντα της ΕΕΕΣΜΑ

 εκτός από τις άμεσα προηγούμενες αναρτήσεις σχετικά με συνέδρια, ομιλίες και
ημερίδες κλπ που γίνονται στη χώρα μας, δημοσιεύουμε εδώ αυτούσια λόγω φόρτου εργασίας,
 ό,τι κυκλοφορεί μέσω της Γιουραμές. Επίσης έχετε το νου σας στις 2 ημερίδες
 11 και 12 απριλίου (επόμενη εβδομάδα!!) συν την ομιλία του μέλους μας
Άγγελου Νταλαχάνη τη δευτέρα 8, για τη γαλλική αποικιοκρατία. 
 
 
CONFERENCES

1. Twenty-First Annual Symposium of the Cairo Papers in Social Science (American
University in Cairo): "The Political Economy of the New Egyptian Republic", Cairo, 6
April 2013 

Speakers: Ellis Goldberg (University of Washington); David Sims, Independent
Consultant, Cairo; Clement Henry (The American University in Cairo); Yasmine Moataz
(Cambridge University); Dina Makram Ebeid (Max Planck Institute for Social
Anthropology); Hans-Christian Nielsen (Aarhus University); Zeinab Abul-Magd
(Oberlin College); Mona Abaza (The American University in Cairo); Hania Sholkamy
(The American University in Cairo); Sandrine Gamblin (The French University in
Egypt).

For the program and detailed information contact . 

_________________


2. International Symposium on Cultural Diplomacy in the Levant “Levant, Cradle of
Cultural Diplomacy: Rediscovering the Mediterranean", Bucharest, 23-25 May 2013

 Information http://www.culturaldiplomacy.org/academy/index.php?en_cdm-2013

________________


3. Conference: “Labour, Livelihood and Culture: Crafts and Music in the Middle East,
South and Central Asia”, University of London, 24 May 2013

Organised by the Middle East, South and Central Asia Forum (MESCAF), Institute of
Musical Research (IMR), School of Advanced Studies, University of London & Art and
Design Research Institute, Middlesex University, London.
 
This one-day conference explores arts, crafts, music and dance of the Middle East,
South and Central Asia through a focus on labour and livelihood. This focus aims to
bring to light little-researched angles of social and political economies of
culture, and ways in which they have changed and shifted in different historical
eras and different political, economic and social formations. 

In this conference, we aim to spread a wider focus on labour and livelihood looking
at it through a variety of lenses as performing arts and crafts, from courtly and
classical to mass-produced and contemporary practice, and in epochs ranging from
colonial or feudal to globalised and neoliberal. 

Deadline for abstracts 15 April 2013. Information 
http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=202621
 
____________


4. 11th Conference or SeSaMO: "Doing Citizenship. Practices of Exclusion, Demands of
Inclusion and New Subjectivities in the Middle East and Europe", Pavia, 17-19
September 2013

The conference of the Italian Academic Association of Middle Eastern Studies aims to
encourage the analysis of the issue of citizenship in specific historical contexts
spanning from the Middle East to Europe alongside the observation of continuity and
discontinuity in the long term. 

Deadline for paper proposals and panels: 15 April 2013. For a detailed English
version of the Call for Papers see
http://www-5.unipv.it/sesamo13/Call_for_panels_and_papers.htm or contact 
 

________________


5. Conference: “Whither the Nation? National Identity in the Twentieth-century and
Contemporary Middle East and South Asia”, Beirut, 27-29 September 2013

The Orient Institut and the Center for Arab and Middle Eastern Studies at the
American University of Beirut will be convening this conference. The aim of the
conference will be to discuss recent research on the different political and social
ideologies that emerged in the Middle East and South Asia during the following
historical times: late nineteenth and early twentieth century; inter-war period;
post second-world war with a specific focus on the 1970s-1990s; and the post-cold
war period leading to contemporary times. 

The purpose of this sampling is to allow for a historicization of ideas that is
based on the central principle of recognizing the historical specificity and
material reality of any theory. The conference seeks to bring together research on
identity formation within specific historical moments, both synchronically and
diachronically. It thus places importance on the transformations of identitarian
politics across time and within the specific temporal intervals mentioned above.
Most importantly, the conference seeks to explore the enduring links between
nationalism and modernity as a specific political economic project. 

The aim is to publish the conference proceedings in an edited volume. The deadline
for abstract is May 25, 2013. For the detailed call for paper contact Dr.Nadia Bou
Ali at . Information
http://www.orient-institut.org/Library/Files/Uploaded%20Files/WhithertheNation.pdf

__________________


6. Workshop: "Dispossession and Collective Action: Neoliberal (Re-)Structuring of
the Rural in Egypt, Morocco and Turkey", ZMO and CAS, Berlin, 25-26 October 2013

This workshop is organized by the Zentrum Moderner Orient and the Center for Area
Studies. We seek to explore the new quality of current resource extractions with a
particular focus on the collective practices that they have set in motion in rural
areas. 

Deadline for abstracts 10 May 2013. For more information please contact the
organizers Yasmine Berriane: ; Erdem Evren:
; Sarah Ruth Sippel: . Information:
http://www.zmo.de/Ausschreibungen/Call_ZMO-CAS_WS_2013.pdf

_______________


7. Conference: “Everyday Life Practices of Muslims in Europe: Consumption and
Aesthetics”, KU Leuven, Leuven, Belgium, 28-29 November 2013
 
Organiser: KU Leuven Gülen Chair for Intercultural Studies (GCIS). This workshop
sets out to understand the everyday practices of Muslims living in Europe. The
diverse and various (non)-religious daily life practices indicate the non-defined
boundaries of Muslims whose practices can be a part of the stigmatised-open spaces
in public discourses. Examining the relationship between Islam and liberal
democratic values, it is important to note what kind of practices and daily life
experiences are exercised in private-public areas, which also determine the views
and public perception of Muslims.
 
Deadline for abstracts 1 June 2013. Information www.gcis-kuleuven.com/workshops/.
Contact: 

_______________


 POSITIONS

8. Program Coordinator Heinrich Böll Stiftung, North Africa – Tunis

Heinrich Böll Stiftung, North Africa – Tunis seeks a full time employee for the
position of Program Coordinator: Resource Politics MENA to:
• Assist in developing the hbs Resource Politics Program in the MENA region.
• Manage cooperation projects and networking activities with partner organizations
in Tunisia, Egypt and the region.

For further information, please download vacancy note in English or French from
www.tn.boell.org or contact hbs Tunis via: . Applications should
be received by 14 April 2013.

_______________


9. Position in Modern Middle East History, American University in Cairo

The History Department at the American University in Cairo invites applications for
a one-year replacement position in modern Middle East History for academic year
2013-2014. Candidates should demonstrate teaching experience and research competence
in the modern Middle East and North Africa.
 
The successful candidate will teach six courses per year including surveys on modern
Arab history, an introductory course on the Arab-Israeli conflict, as well as
upper-division undergraduate courses in her or his field of specialization.
Requirements: ABD or PhD by September 1, 2013, with evidence of teaching experience.
 
 
Position is open until filled. Short-listed candidates will be interviewed by
video-conference or skype starting April 15. Information
https://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=46553

_________________


10. Mellon Postdoctoral Fellowship in Middle Eastern History, Williams College,
Williamstown, MA

The Department of History at Williams College seeks to appoint a two-year Mellon
Postdoctoral Fellow in the history of the Middle East, beginning in the fall of
2013. Period and specialization are open, but scholars trained in the premodern
Middle East and the Ottoman Empire are particularly encouraged to apply. The
successful candidate will teach one course per semester and be expected to offer
survey courses on the Middle East as well as specialized courses based on their
interests. Ph.D. in hand or expected by September 2013; new Ph.D.s are especially
encouraged to apply.

The fellowship includes a salary of $42,500 plus benefits and funds to support
research and travel. Deadline for application 12 April 2013. Further information
http://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=46524

_____________


11. Fellowship Award 2014-2015, Princeton, NJ

 Each year, the School of Social Science at the Institute for Advanced Study in
Princeton, NJ, invites about twenty scholars to be in residence for the full
academic year to pursue their own research. The School welcomes applications in
economics, political science, law, psychology, sociology and anthropology. It
encourages social scientific work with an historical and humanistic bent and also
entertains applications in history, philosophy, literary criticism, literature and
linguistics. Applicants must have a Ph.D. at time of application. Each year there
is a general thematic focus that provides common ground for roughly half the
scholars; for 2014-2015 the focus will be Egalitarianisms. 

The application deadline is November 1, 2013. Information 
www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=202378

_______________


12. Five PhD Opportunities Available in the Cluster of Excellence for “Religion and
Politics in Pre-Modern and Modern Cultures”, University of Münster, Germany
 
An exciting opportunity exists for potential PhD students to fill up to five
positions by October 1, 2013 in the Graduate School within the interdisciplinary
Cluster of Excellence. The Cluster involves a large number of academics from the
areas of History, Catholic and Protestant Theology, Jurisprudence, as well having
capacity in the areas of Islamic Studies, Islamic Theology, Jewish Studies,
Philosophy, Philology, Ethnology, Political Science, and the Sociology of Religion.

 
Each of these positions is half an E13 TV-L position (approximately € 1.100 net
monthly income per month). Initially the positions are available for two years, with
an extension of up to one year possible. PhD students must also participate in the
Cluster’s Doctoral Studies Programme. Information at
http://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/graduiertenschule/index.shtml.
 
We are seeking students who have demonstrated exceptional ability in the Humanities,
Cultural Studies, Social Sciences, Law/Jurisprudence, or Theology/Religious Studies.
Applicants are kindly requested to provide a five page description of their intended
project (including a bibliography). Deadline for application 15 May 2013.
Information https://www.h-net.org/jobs/job_display.php?id=46560

_______________


13. PhD Position in the Area of "Integration and International Migration: Pathways
and Integration Policies", Central European University, Budapest, Hungary
 
The Department of Sociology and Social Anthropology and the Center for Policy
Studies at Central European University is pleased to announce a Special Doctoral
Position focusing on the study of integration and international migration. The CEU
doctoral project in the framework of the larger INTEGRIM Marie Curie Network will be
situated in the thematic area of Labour and Social Integration. The Network is
interested in the principles of non-discrimination on the basis of nationality or
ethnic origin, which underpin systems of social provision across the EU, where
systematic patterns of inequality persist. The focus here is on the patterns of
access to core social services for migrants and ethnic minorities, with a particular
concentration on employment.
 
The selected doctoral student will be both a regular PhD student and an early-stage
researcher (ESR) at the Central European University. He/she will be offered 36
months of full funding. The student participates in the doctoral program at the
Department of Sociology and Social Anthropology, while she/he takes part in the
INTEGRIM Network through the Center for Policy Studies, one of the research centers
of CEU.
 
Application deadline: 15 April 2013. Information
http://cps.ceu.hu/news/2013-03-24/doctoral-fellowship-announcement-integration-and-international-migration

______________


OTHER INFORMATION

14. Funding by the Gerda Henkel Foundation for Research on "Islam, the Modern Nation
State and Transnational Movements"

This special programme is aimed at researchers who, with an eye to current
developments, are examining the emergence of political movements in the Islamic
world at the national and/or transnational level. Historical studies are encouraged
and supported, together with projects in the areas of religious, cultural or
political science.

The special programme takes a look at the dynamics between Islamic teachings,
Islamism, nationalism and transnational orientations and environments. Scientific
discussion of the countries and regions of the Islamic world should bring together
expertise possessing regional and thematic focus in order to allow the problems
associated with areas of conflict to be expounded upon, particularly with regard to
global influences and processes of cultural exchange.

Applications are invited for funding research scholarships and research projects.
Academic coordination is provided by the Institut für Diaspora- und Genozidforschung
in Bochum.

Application deadline 31 May 2013. Information
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=195&language=en&nav_id=195#810

_______________


15. Funding by the Gerda Henkel Foundation for Research on "Security, Society, and
the State" 
 
This research programme reflects targets new security-related issues that are prime
examples of the post-Cold-War era but have been largely neglected in mainstream
research. The programme is intended to encourage junior scholars to pursue
unconventional research agendas that are nonetheless crucial, while providing senior
scholars with the opportunity to focus intensively on work in progress for a limited
period. 

The research programme addresses scholars of all disciplines in the humanities and
social sciences. Types of funding mainly include grants for research scholarships
and research projects, but also conferences and workshops.

The Gerda Henkel Foundation sponsors the programme in cooperation with the “Cultural
Foundations of Social Integration” Center of Excellence at the University of
Constance and scholars of the “Normative Orders” Center of Excellence at the
University of Frankfurt.

The maximum amount of funding is € 100.000 per project application. Application
deadline 31 May 2013. Information
http://www.gerda-henkel-stiftung.de/content.php?nav_id=195&language=en&nav_id=195

______________


16. Doctoral Seminar: "Turkish Nationalism: Approaching Ottoman and Islamic Legacies
beyond Ethnicity, Secularism, and Westernism", University of Basel, Switzerland,
13-14 September 2013

The aim of the doctoral seminar is to explore the complex relationship between
Turkish nationalism, Islam, and the Ottoman imperial legacy. The seminar is a
two-day intensive seminar organized by Prof. Dr. Maurus Reinkowski and Alp Yenen
(M.A.) at the University of Basel. Two leading scholars of Turkish nationalism will
take over the instruction. Prof. Dr. Erik Zürcher will introduce an advance study of
the emergence and development of Turkish nationalism from empire to republic. Prof.
Dr. Hakan Yavuz will lecture on nationalism theories and the complex relationship
between Turkish nationalism and Islam. For more information:
http://orientsem.unibas.ch/aktuelles/newseintrag/article/13044/call-for-applications-mubit-doctoral-seminar/

_____________


17. Summer Intensive Course: "Reading Siyaq! The Secret Script of Iranian
Chanceries", University of Marburg, 19-23 August 2013 

The Iranian Studies Department at the University of Marburg organizes a summer
intensive course teaching Persian siyaq to graduate students and researchers. 

For centuries, all accounting in state chanceries and divans of the Middle East has
been conducted through a modified system of Arabic numerals, a kind of shorthand
known as siyaq. For anyone interested in first-hand archival sources treating
questions of social and economic history, a basic knowledge of this script is
indispensable. 

Deadline for applications is 15 May 2013. More information on
http://www.uni-marburg.de/cnms/iranistik/siyaq
______________


18. First Politics Exchange in Tunis, 14 June - 12 July 2013

Mideastwire.com and its partners - Université Paris-Dauphine I Tunis, Tunisia Live
and The ACT Center - are announcing this four-week course. It will immerse the
participants in the language and politics of the Middle East and North Africa
(MENA), with a particular emphasis on direct engagement with some of the leading
academic, political, intellectual and religious figures active across the spectrum
in Tunisia.

This summer's Exchange will also be opened by a two-day conference, June 15-16, led
by more than a dozen MENA experts from the International Crisis Group. The
consecutive weekend sessions will cover a broad range of topics addressed by ICG's
country analysts and moderated by their senior staff.

Different participation modules are available: Including morning Arabic classes
only, afternoon and weekend Politics seminars only, attendance at the opening ICG
conference only, and two-weeks of Politics seminars instead of the full month.

 For information and application form contact . Deadline for
application 20 April 2013. Limited spaces available/Rolling acceptance.

___________


19. Third Turkey Exchange, Istanbul and Ankara, 3-13 June 2013

Politicsinthefield.com and Mideastwire.com will be jointly hosting this course, with
the first seven days convened in Istanbul and the three final days held in Ankara. 

Application deadline 10 April 2013. Limited spaces available/Rolling acceptance. For
more information, as well as the previous schedule of events and meetings, visit:
http://www.thebeirutexchange.com/index.php?option=com_content&view=article&id=148&Itemid=106

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire